EQLS 2012 - Methodiek

Eurofound heeft een gelijkgeschakelde methodologische benadering en kwaliteitsborging ontwikkeld om vergelijkbare en betrouwbare gegevens over de arbeidsomstandigheden in Europa te kunnen leveren. In de loop der jaren is de methode verbeterd, zijn nieuwe vragen opgenomen en is het geografische bereik met de uitbreiding van de Europese Unie verruimd.

Veldwerk: september 2011-februari 2012 (EU-lidstaten)); mei-augustus 2012 (niet-EU-landen).

Contractant: GfK Significant (België).

Bestreken gebied: 27 EU-lidstaten en 7 niet-EU-landen (IJsland, Kosovo, Kroatië, voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije)

Doelpopulatie: De doelpopulatie bestaat uit alle inwoners in de voornoemde landen van 18 jaar en ouder.

Steekproef: Het betrof een aselecte, getrapte en gelaagde steekproef. Elk land is op basis van regio en mate van verstedelijking in segmenten verdeeld. In elk segment werd willekeurig een aantal primaire steekproefeenheden (PSU's) geselecteerd. Vervolgens werd een willekeurig aantal huishoudens in elke PSU gekozen. Ten slotte werd in ieder huishouden de persoon gekozen die als eerstvolgende zijn of haar verjaardag had.

Omvang steekproef: De omvang van de steekproef liep uiteen van 1 000 in de kleinere landen tot 3 000 in de grootste. Bij de afsluiting van het veldwerk waren er in totaal 43 636 interviews gehouden.

Soort onderzoek: Op vragenlijst gebaseerde enquête met individuele interviews, uitgevoerd bij de mensen thuis in de nationale ta(a)l(en) van het land.

Soort interview: Persoonlijk gesprek, thuis, gemiddelde duur 38 minuten in de EU-27 en 39 minuten in de niet-EU-landen.

Een technisch rapport (in het Engels, .pdf, 1MB) over de EQLS  is beschikbaar.