EQLS 2016 - Vragenlijst

Een vragenlijst van hoge kwaliteit is een sleutelelement voor een succesvolle enquête. Daarom investeert Eurofound fors in de ontwikkeling en vertaling van haar vragenlijsten.

Inhoud

In totaal zijn er 104 vragen en 262 items beschikbaar in de EQLS 2016. De vragenlijst van de vorige enquête is geëvalueerd in overleg met beleidsvormers en deskundigen op het gebied van enquêteonderzoek. Circa 66% van de vragen in de vragenlijst voor de EQLS 2011 werd behouden als trendvragen, terwijl 51% van de vragen in de vragenlijst voor de EQLS 2016 vergelijkbaar is met die van eerdere ronden.

De vragenlijst voor de EQLS 2016 concentreerde zich sterk op openbare diensten: gezondheidszorg, langdurige zorg, kinderopvang en scholen, en er werden verschillende kwaliteitsaspecten gemeten, zoals eerlijke toegang, faciliteiten, personeel en voor burgers beschikbare informatie. De vragenlijst is ook herzien, in die zin dat de plaatsing van items over het subjectieve welzijn is verbeterd. Deze vragen worden nu aan het begin van het interview gesteld, voordat gedachten over andere thema's de antwoorden potentieel zouden kunnen beïnvloeden.

De interactieve dataverkenner verstrekt informatie over geselecteerde enquêtevragen.

Vertaling

De vragenlijst van de EQLS 2016 is opgesteld in het Engels, maar er zijn andere taalversies  beschikbaar.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen