Methodiek EWCS 2010

Eurofound heeft een gelijkgeschakelde methodologische benadering en kwaliteitsborging ontwikkeld om vergelijkbare en betrouwbare gegevens over de arbeidsomstandigheden in Europa te kunnen leveren. In de loop der jaren is de methode verbeterd, zijn nieuwe vragen opgenomen en is het geografische bereik met de uitbreiding van de Europese Unie verruimd.

Veldwerk: januari tot en met juni 2010.

Contractant: Gallup Europe (België).

Bestreken gebied: EU-27, Turkije, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Noorwegen, Albanië, Kosovo en Montenegro.

Doelpopulatie: De doelpopulatie bestaat uit alle inwoners van de voornoemde landen van 15 jaar en ouder (in Spanje, het VK en Noorwegen 16 jaar en ouder) die op het moment van de enquête deel uitmaakten van de actieve beroepsbevolking. Conform de definiëring van de actieve beroepsbevolking van de IAO werd iedereen in aanmerking genomen die ten minste een uur in loondienst of tegen een anderssoortige vergoeding gewerkt had in de week voorafgaand aan het interview.

Steekproef: Het betrof een aselecte, getrapte en gelaagde steekproef. Elk land is op basis van regio en mate van verstedelijking in segmenten verdeeld. In elk segment werd willekeurig een aantal primaire steekproefeenheden (PSU's) geselecteerd. Vervolgens werd een willekeurig aantal huishoudens in elke PSU gekozen. Ten slotte werd in ieder huishouden de persoon gekozen die deel uitmaakt van de beroepsbevolking en als eerstvolgende zijn of haar verjaardag had.

Omvang steekproef: De omvang van de steekproef was in de meeste landen 1 000. Uitzonderingen waren Duitsland en Turkije (doelomvang 2 000), en Italië, Polen en het VK (doelomvang 1 500). Bovendien besloten drie landen grotere nationale steekproeven te financieren, wat geleid heeft tot een doelomvang van 4 000 in België, 3 000 in Frankrijk en 1 400 in Slovenië. In 2010 werden in totaal 43 816 interviews gehouden.

Soort interview: Persoonlijk gesprek, thuis (d.w.z. buiten de werkplek), gemiddelde duur 44 minuten.

Soort onderzoek: Op vragenlijst gebaseerde enquête met individuele interviews, uitgevoerd bij de mensen thuis in de nationale ta(a)l(en) van het land.

Raadpleeg voor meer informatie het Technical report [.pdf, 1MB] (alleen in het Engels).