EWCS 2010 - Steekproeven

De steekproef die wordt gehanteerd in de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden is representatief voor de bevolkingsgroep van werkende mensen van 15 jaar en ouder (16 jaar en ouder in Spanje, het VK en Noorwegen) die wonen in het land waarop de enquête betrekking heeft. In elk land is gebruik gemaakt van een ontwerp voor een gestratificeerde, aselecte steekproef in meerdere fasen.

In de eerste fase werden primaire steekproefeenheden (primary sampling units - PSU's) gekozen, waarbij werd gestratificeerd naar geografische regio's (niveau NUTS 2 of lager) en urbanisatieniveau. Vervolgens werden in elke PSU steekproeven van huishoudens getrokken. In landen waar een actueel adressen- of bevolkingsregister van hoge kwaliteit beschikbaar was, werd dit register gebruikt als kader voor de steekproeven. Indien een dergelijk register niet beschikbaar was, werd een aselecte routeprocedure toegepast. In de vijfde EWCS werd de bepaling van adressen via deze procedure voor het eerst gescheiden van het interviewstadium. Tot slot werd een screeningprocedure gebruikt om binnen elk huishouden de in aanmerking komende respondent te selecteren.

Het beoogde aantal interviews bedroeg in alle landen 1 000, met uitzondering van Slovenië (1 400), het VK, Italië en Polen (1 500), Duitsland en Turkije (2 000), Frankrijk (3 000) en België (4 000). De Sloveense, de Franse en de Belgische overheid maakten gebruik van de door Eurofound geboden mogelijkheid om tegen betaling de aanvankelijke steekproef uit te breiden. De volgende tabel bevat een overzicht van de aantallen voltooide interviews in de diverse landen.

Aantal voltooide interviews:

België

4001

Ierland

1003

Oostenrijk

1003

Kroatië

1100

Bulgarije

1014

Italië

1500

Polen

1500

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

1100

Tsjechië

1000

Cyprus

1000

Portugal

1000

Turkije

2100

Denemarken

1069

Letland

1001

Roemenië

1017

 

 

Duitsland

2133

Litouwen

1004

Slovenië

1404

Albanië

1000

Estland

1000

Luxemburg

1000

Slowakije

1002

Kosovo

1018

Griekenland

1037

Hongarije

1006

Finland

1028

Montenegro

1041

Spanje

1008

Malta

1000

Zweden

1004

 

 

Frankrijk

3046

Nederland

1017

Verenigd Koninkrijk

1575

Noorwegen

1085

Raadpleeg voor meer informatie het Sampling Implementation Report.