EWCS 2015 – Methodologie

In de zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) beoogt Eurofound vergelijkbare en betrouwbare gegevens te verzamelen over de arbeidsomstandigheden in Europa. De methodologie is stapsgewijs verbeterd door rekening te houden met geleerde lessen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van enquêtes te volgen.

Contractant: Ipsos NV, België.

Bestreken gebied: 28 EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.

Veldwerkperiode: Februari–september 2015 in de EU-28, Noorwegen en Zwitserland; september–december 2015 in Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.

Doelpopulatie: Alle inwoners van de voornoemde landen van 15 jaar en ouder (in Bulgarije, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk 16 jaar en ouder) die op het moment van de enquête aan het arbeidsproces deelnamen. In aanmerking genomen werd iedereen die ten minste één uur in loondienst of tegen een anderssoortige vergoeding gewerkt had in de week voorafgaand aan het vraaggesprek (definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie).

Steekproef: Getrapte, gestratificeerde, aselecte steekproef van de beroepsbevolking in elk land. Indien er kwalitatief hoogwaardige registers beschikbaar waren, werd bij de steekproeftrekking gebruikgemaakt van registers op individuniveau, huishoudniveau en adresniveau of van de random-walk-methode (waarbij de enquêteur vanaf startadressen op basis van instructies verder willekeurige adressen gaat bezoeken). Steekproeven op landniveau werden gestratificeerd (opsplitsing van populatie in verschillende groepen) naar regio en stedelijkingsgraad. Per stratum (deelpopulatie) werd willekeurig een aantal primaire steekproefeenheden geselecteerd, evenredig aan de omvang van de strata. Vervolgens werd binnen elke primaire steekproefeenheid een willekeurige steekproef van huishoudens getrokken. Ten slotte werd in elk huishouden de persoon gekozen die als eerstvolgende zijn of haar verjaardag had, tenzij gebruikgemaakt werd van registers op individuniveau.

Steekproefomvang: De doelomvang bedroeg in de meeste landen 1 000. Om de grotere beroepsbevolking in grotere landen weer te geven, werd de doelomvang verhoogd tot 1 200 in Polen, 1 300 in Spanje, 1 400 in Italië, 1 500 in Frankrijk, 1 600 in het Verenigd Koninkrijk en 2 000 in Duitsland en Turkije. Eurofound bood landen ook de kans om hun steekproef aan te vullen. Deze kans werd aangegrepen door België, Slovenië en Spanje. Dit bracht de steekproefomvang in deze landen op respectievelijk 2 500, 1 600 en 3 300. De totale steekproefomvang voor de zesde EWCS in alle 35 landen bedraagt 43 850 vraaggesprekken.

Type vraaggesprek: Persoonlijk, bij de respondent thuis; gemiddelde duur: 45 minuten.

Zie voor meer informatie het technisch rapport.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen