EWCS 2015 - Vragenlijst

Een kwalitatief hoogwaardige vragenlijst is bepalend voor een succesvolle enquête. Daarom investeert Eurofound fors in de opstelling en de vertaling van de vragenlijst. Bij elke nieuwe editie van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) wordt de vragenlijst herzien met de hulp van deskundigen en beleidsactoren en onder begeleiding van stakeholders van Eurofound.

De vragenlijst van de zesde EWCS bevat vragen van eerdere enquêtes om een analyse van de ontwikkelingen door de tijd mogelijk te maken. Zij bevat ook nieuwe vragen die opkomende uitdagingen en belangrijke beleidskwesties behandelen. Bij het opstellen van de vragenlijst – en de analyse ervan – is gendermainstreaming een leidend beginsel geweest.

Met de EWCS wordt beoogd de concrete ervaringen van werknemers te vatten. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • fysieke en psychosociale factoren;
  • arbeidstijd: duur, organisatie, voorspelbaarheid en flexibiliteit; evenwicht tussen werk en privéleven;
  • werkplek;
  • arbeidstempo, tempodeterminanten;
  • werknemersparticipatie, personeelsbeleid en organisatie van het werk (zoals taakroulatie); werknemersvertegenwoordiging;
  • toepassing van vaardigheden, cognitieve dimensies van arbeid, beslissingsbevoegdheid en leren in het werk;
  • arbeidsomstandigheden: baanzekerheid en -onzekerheid;
  • sociale betrekkingen op het werk: steun, vertrouwen, samenwerking, discriminatie, geweld;
  • genderproblematiek: segregatie, samenstelling van het huishouden, onbetaalde arbeid, aantal vrouwen in toezichthoudende functies;
  • welzijn en gezondheid, inkomsten en financiële zekerheid.

De taalversies die zijn gebruikt in elk land dat de EWCS bestrijkt.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen