EWCS 2010 - Gezondheid en welzijn: informatie over risico's

Er worden nu meer werknemers dan ooit geïnformeerd over gezondheids- en veiligheidsrisico's

Het aantal werknemers dat zegt goed of zeer goed geïnformeerd te zijn over de gezondheids- en veiligheidsrisico's van hun werk is toegenomen – tot 90% van de werknemers in 2010. Werknemers in Turkije (67%), Frankrijk (81%) en Malta (85%) zijn het slechtst geïnformeerd in Europa, terwijl werknemers in Ierland (97%), Hongarije (95%) en Letland (96%) het best geïnformeerd zijn. Vrouwen geven iets vaker aan goed geïnformeerd te zijn dan mannen.

‘"Toch zijn er nog steeds verschillen tussen werknemers: laaggeschoolde werknemers zijn vaak slechter geïnformeerd over de gezondheids- en veiligheidsrisico's dan hooggeschoolden ’", zegt Greet Vermeylen, onderzoeksmanager bij Eurofound.

Hoe goed bent u op de hoogte van de gezondheids- en veiligheidsrisico's van uw baan? (q30)


Eurofounds nieuwe pagina's met grafische presentaties van enquêtes bieden volledige toegang tot alle gegevens van de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden. Hier worden de ontwikkelingen in de arbeidsomstandigheden tussen 1991 en 2010 op een heldere en aantrekkelijke manier weergegeven.