EWCS 2010 - Vaardigheden, training en loopbaanmogelijkheden

Meer werknemers ontvangen scholing op het werk

Hebt u in het afgelopen jaar training gevolgd die betaald werd door uw werkgever (door uzelf indien u zelfstandig ondernemer bent)? (q61a)

Het Europese beleid is niet alleen gericht op het vergroten van het aantal banen, maar probeert ook te bereiken dat de vaardigheden en expertise van werknemers beter worden benut om de productiviteit op te voeren, niet in de laatste plaats door de voorwaarden te scheppen die verwerving van vaardigheden aanmoedigen en de autonomie van werknemers bevorderen. Zowel scholing als arbeidsorganisatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Uit de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden kwam naar voren dat in 2010 het aantal opleidingen dat betaald werd door werkgevers, het grootst was sinds 1995 (voor de EU15): 34% van de werknemers volgde een opleiding in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête. Dit was een breuk in de 15 jaar durende trend waarin het aantal door werkgevers betaalde opleidingen niet was toegenomen (tussen 2000 en 2005 was het aantal zelfs gedaald).

'Deze uitkomst duidt erop dat het belang van scholing in veel Europese landen is erkend. De tijd zal leren of deze trend doorzet. De economische context zal zeker een rol hebben gespeeld,' zegt Maija Lyly-Yrjänäinen, onderzoeksmanager bij Eurofound. 'Vele werktijdverkortingsregelingen omvatten ook opleiding. Verder hebben werknemers zelf wellicht ook meer actie ondernomen.'

Training op het werk vond ook steeds meer ingang: in 2005 ging het hierbij om 24% van de werknemers en in 2010 om 30%.

Eurofounds nieuwe pagina's met grafische presentatie van enquêteresultaten bieden volledige toegang tot alle gegevens van de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden. Hier worden de ontwikkelingen in de arbeidsomstandigheden tussen 1991 en 2010 op een heldere en aantrekkelijke manier weergegeven.

Kansen op training niet gelijk voor alle werknemers 

Uit de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden bleek dat werknemers met een vast contract veel vaker gebruikmaken van door de werkgever betaalde opleiding dan werknemers met een andersoortig contract: in 2010 volgde 39% van de werknemers met een vast contract door de werkgever betaalde training, tegen slechts 26% van de overige werknemers.

‘Onze bevindingen laten duidelijk zien hoe belangrijk het soort contractuele overeenkomst is dat je met je werkgever hebt afgesloten,' zegt Greet Vermeylen, onderzoeksmanager bij Eurofound. ‘Met een vast contract heb je veel meer kans dat je je ontwikkelt in je baan, dat je meer leert en dat er uitdagingen op je pad komen die uiteindelijk zullen bijdragen aan een betere en meer inspirerende werkomgeving.'

Hebt u in het afgelopen jaar training gevolgd die betaald werd door uw werkgever?

Arbeidsrelatie: werknemers met een vast contract

Ook bij uitsplitsing naar beroepsgroepen ontstaat een gevarieerd plaatje. Hooggeschoold administratief personeel scoort het best, met 47% van de werknemers die door de werkgever betaalde opleiding volgt, tegen 36% van het lager opgeleide administratief personeel. Hoewel tussen 2000 en 2010 alle beroepsgroepen profiteerden van een toename in de toegang tot door de werkgever betaalde training, gold dit meer voor handarbeiders dan voor kantoorpersoneel, aangezien het percentage handarbeiders dat training volgde steeg van 18% tot 22%. Deze toename was weliswaar groter dan die voor kantoorpersoneel, maar handarbeiders volgen altijd nog minder training.

De leeftijd is ook een belangrijke factor: van de werknemers ouder dan 50 jaar volgde 30% training die door de werkgever was betaald, tegen 36% van de werknemers van tussen de 30 en 49 jaar. Het verschil tussen de leeftijdsgroepen is kleiner geworden.

Hebt u in het afgelopen jaar training gevolgd die betaald werd door uw werkgever (door uzelf indien u zelfstandig ondernemer bent)? (q61a)

 

Door werknemers zelf betaalde training is in de afgelopen vijf jaar met 50% toegenomen

De vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden toont aan dat in 2010 een op de tien werknemers (9%) zijn eigen opleiding betaalde. Dit houdt een toename van 50% in over de afgelopen vijf jaar.

'Ofschoon een toename van het aantal opleidingen welkom is en in overeenstemming is met de Europese beleidsdoelstellingen, willen we het toch enigszins nuanceren: Je kunt niet zeggen dat de geboden cursusniveaus hoog zijn.' zegt Agnès Parent-Thirion, hoofd Analyse van enquêtes en trends bij Eurofound. 'Daarnaast zijn het de best opgeleide werknemers die training volgen en ervoor betalen. De ongelijkheden tussen hoogopgeleid kantoorpersoneel en laagopgeleide handarbeiders zijn groot als je kijkt naar training in het algemeen, maar significant groter als je kijkt naar de cursussen waarvoor werknemers zelf betalen. '

Ten aanzien van training op het werk waarvoor de werkgever betaalt, is de verhouding tussen hoogopgeleid kantoorpersoneel en laagopgeleide handarbeiders 1 op 2; ten aanzien van training die de werknemer zelf betaalt, is deze 1 op 5 .

Deze resultaten bevestigen dat het vergroten van de vaardigheden van arbeidskrachten een ambitieus beleid op meer niveaus vergt waarbij iedereen zijn eigen taak heeft.

Eurofounds ’nieuwe pagina's met grafische presentaties van enquêteresultaten bieden volledige toegang tot alle gegevens van de vijfde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden. Hier worden de ontwikkelingen in de arbeidsomstandigheden tussen 1991 en 2010 op een heldere en aantrekkelijke manier weergegeven.