Arbeidsmarktveranderingen

29 oktober 2020

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging door structurele veranderingen, grotendeels aangedreven door technologie en globalisering.Read more

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging door structurele veranderingen, grotendeels aangedreven door technologie en globalisering. Maar ook andere factoren zoals demografische veranderingen en nieuwe bedrijfsmodellen hebben grote gevolgen voor de arbeidsmarktresultaten en diverse andere aspecten van het arbeidsleven in Europa.

Sinds de vaststelling van de Europese werkgelegenheidsstrategie in 1997 is er het engagement van de lidstaten om een reeks gemeenschappelijke objectieven en doelstellingen voor het werkgelegenheidsbeleid vast te stellen. Het voornaamste doel is de creatie van meer en betere banen in heel de EU. De strategie maakt nu deel uit van de Europa 2020-strategie  en wordt uitgevoerd via het Europees semester, een jaarlijks proces dat een nauwe beleidscoördinatie tussen de lidstaten en de instellingen van de EU bevordert.

Read less

Recente updates

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...

Just 31% of companies capitalise fully on direct employee involvement to enhance performance and well-being

Fewer than one-third (31%) of companies in the EU27 facilitated the regular direct participation of employees in...
Top

Het werk van Eurofound

Read more

Het werk van Eurofound

De Stichting verstrekt informatie over diverse aspecten van de aanpassing van de arbeidsmarkt aan structurele veranderingen en over de vraag hoe deze aanpassing, op nationaal en op Europees niveau, het beste kan plaatsvinden om betere levens- en arbeidsomstandigheden te bevorderen. Veranderende arbeidsmarkten, organisatorische herstructureringen en de jobcreatie staan centraal bij de activiteiten op dit terrein, evenals het onderzoek naar nieuwe vormen van werk. Bijzondere aandacht gaat uit naar de gevolgen voor diverse groepen, zoals jongeren en vrouwen.

Belangrijkste bijdragen

Recent werk op dit gebied is toegespitst op het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen en de vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen. De Stichting heeft ook nieuwe vormen van werk bestudeerd die zich onderscheiden van het traditionele werken.

In een review van de werkgelegenheidseffecten van het verlagen van de indirecte loonkosten voor werkgevers wordt gekeken naar de beleidshervormingen die sinds 2008 in de EU-lidstaten zijn doorgevoerd om de vraag naar arbeid te stimuleren. 

De Europese herstructureringsmonitor (ERM) volgt sinds 2002 de werkgelegenheidsimpact van grootschalige herstructureringen in Europa.

De Europese banenmonitor (EJM) heeft gedurende verscheidene jaren de baangerichte benadering ontwikkeld om een beter inzicht te krijgen in de veranderende werkgelegenheidsstructuur in Europa.

ERM-bronnen

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbeidsmarktveranderingen

Abonneer
  • Publications (1631)
  • Gegevens
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbeidsmarktveranderingen

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.