Levenskwaliteit en kwaliteit van openbare diensten

30 april 2020

Levenskwaliteit is een breed begrip dat verschillende aspecten omvat. Het behelst zowel objectieve factoren, zoals gezondheid, arbeidsstatus en levensomstandigheden, als de subjectieve beoordeling van iemands levenssituatie en perceptie van de kwaliteit van de samenleving. Belangrijke determinanten van de levenskwaliteit zijn de toegankelijkheid en de kwaliteit van openbare diensten. Deze diensten, waaronder gezondheidszorg, opvangvoorzieningen, onderwijs en huisvesting, vormen de basis voor de sociale bescherming, sociale samenhang en sociale inclusie en hangen ook nauw samen met de mate van vertrouwen in de regering en in instanties.

Tegen deze achtergrond staan de beleidsmakers van vandaag voor kritieke uitdagingen, zoals de effecten van de financiële crisis, een vergrijzende bevolking, mobiliteit en migratie binnen de EU. Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting is een vlaggenschipinitiatief van de Europa 2020-strategie van de Commissie, dat ambitieuze doelen stelt voor armoedebestrijding. Er zijn ook sociale investeringen nodig om burgers ten volle aan het maatschappelijke leven en aan de arbeidsmarkt te laten deelnemen. Het sociaal investeringspakket bevordert een meer efficiënt en doeltreffend sociaal beleid en beter functionerende actieve inclusiestrategieën in de lidstaten. In april 2017 lanceerde de Commissie het pakket over de Europese pijler van sociale rechten. Dit omvat de beginselen voor en rechten op toegang tot en de kwaliteit van openbare diensten in relatie tot gelijke kansen en sociale bescherming en inclusie.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Levenskwaliteit en kwaliteit van openbare diensten

Het werk van Eurofound

In de afgelopen vier decennia heeft de Stichting vele van deze vraagstukken bestudeerd en geanalyseerd. Ze heeft gegevens uit heel Europa verzameld over uiteenlopende aspecten van de levenskwaliteit – levensstandaarden, gezondheid, subjectief welzijn, gezin, sociale uitsluiting, zorg en de balans tussen werk en privéleven, huisvesting en leefomgeving, openbare diensten en kwaliteit van de samenleving.

Belangrijkste bijdragen

De Stichting heeft sinds 2003 in het kader van de Europese enquête naar de levenskwaliteit (EQLS) geharmoniseerde en volledig vergelijkbare gegevens verzameld over de levensomstandigheden en de levenskwaliteit van Europeanen en mensen in de kandidaat-lidstaten. De tot dusver vier edities van de enquête bieden uitgebreide informatie over de ontwikkeling van de levenskwaliteit van diverse sociaaleconomische groepen.

Analyse van de derde editie (2012) biedt een overzicht van de gevolgen van de crisis in die periode en informatie over trends in de levenskwaliteit sinds 2003. De bevindingen bieden aanvullende inzichten in bijzondere aspecten zoals subjectief welzijn of sociale ongelijkheden en kwesties waarmee bepaalde groepen zoals jongeren of werknemers ouder dan 50 worden geconfronteerd.

Afzonderlijke onderzoeksprojecten en analyses van gegevens uit de EQLS zijn als basis gebruikt voor verslagen van de Stichting over uiteenlopende vraagstukken, waaronder opvang en onderwijs voor jonge kinderen, slechte huisvesting en deeltijds pensioen als instrument om het arbeidsleven te verlengen.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (12)

Alle (396)

Publications (209)

Articles (121)

News (40)

Events (26)