O EurLIFE

Europejskie Obserwatorium Jakości Życia (EurLIFE) jest najnowszym portalem Eurofound, który założono w 2017 r.

Rola

EurLIFE przedstawia wyniki analiz danych badawczych oraz badań ilościowych w obszarze jakości życia i usług publicznych, które realizuje przy wsparciu sieci europejskich korespondentów z wszystkich państw członkowskich UE i Norwegii.

Celem EurLIFE jest wsparcie decydentów w procesie tworzenia lepszych warunków życia dla europejskich obywateli. W badaniach analizuje się wpływ jakości społeczeństwa na dobrostan. Bada się również dostęp do usług publicznych i ich jakość w kontekście starzejącego się i coraz bardziej różnorodnego społeczeństwa, ograniczeń budżetowych i zmiany technologicznej. Regularnie przeprowadzane przez Fundację europejskie badanie jakości życia (EQLS) zapewnia wszechstronny przegląd warunków życia w europejskich państwach i stanowi główne źródło informacji dla obserwatorium.

Główne obszary działań

Działania EurLIFE w ramach strategicznego obszaru tematycznego Eurofound, który dotyczy jakości życia i usług publicznych, obejmą dwa główne podtematy w okresie programowania 2017–2020:

Odbiorcy docelowi

EurLIFE ma na celu służyć głównym zainteresowanym stronom Fundacji, w tym europejskim partnerom społecznym, instytucjom UE i rządom państw członkowskich oraz decydentom, specjalistom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym w obszarze jakości życia i usług publicznych.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz