Doraźne wnioski o przekazanie informacji

W obliczu stałych zmian gospodarczych i społecznych Eurofound musi być w stanie reagować na nowe i pojawiające się potrzeby decydentów w zakresie informacji. Reagowanie na doraźne wnioski o przekazanie informacji kierowane przez główne zainteresowane strony jest jednym z najważniejszych działań w nowym okresie programowania Fundacji na lata 2017–2020, które Fundacja realizuje w ramach swoich dążeń do przeprowadzania większej liczby badań na wniosek jej głównych grup zainteresowanych stron.

Rodzaje dokumentów

Ta praca polega na dostarczaniu dokumentów na wybrane tematy w wielu różnych formach, takich jak:

  • sprawozdania na zamówienie;
  • badania zapewniające odpowiedź na zapytania zainteresowanych stron;
  • dokumenty informacyjne;
  • wkład w publikacje;
  • sprawozdania i dokumenty opracowywane z własnej inicjatywy;
  • sprawozdania opłacane przez zainteresowane strony.

Sprawozdania na zamówienie oparte są na oryginalnych analizach istniejących źródeł danych Eurofound, takich jak zbiory danych z badań, lub streszczeniach poprzednich badań, które Fundacja przeprowadzała w danym obszarze.

Zob. pełny wykaz sprawozdań ad hoc

Cele usługi

Głównym celem tej usługi jest zapewnienie szybkości, elastyczności, jakości i skuteczności dostarczanego produktu dostosowanego do indywidualnych potrzeb zainteresowanych stron Fundacji, a także zapewnienie dowodów dotyczących nieprzewidzianych kwestii, które wymagają działań politycznych. Realizacja danego wniosku zależy od dostępności danych.

Wnioski są przyjmowane od organizacji partnerów społecznych szczebla europejskiego i krajowego, rządów państw członkowskich poprzez ich prezydencje w Radzie UE oraz instytucji UE. Fundacja przyjmuje podejście selektywne w zależności od trafności i znaczenia politycznego wniosków oraz dostępnych zasobów.

Dalsze informacje