Annual reports

66 items found
 • 13 Sierpień 2009 | Annual report

  This publication contains the annexes to Eurofound's annual report for 2008, including details of budget, governance, staff, events and publications during that year.

 • 22 Czerwiec 2009 | Annual report

  2008 marked the completion of Eurofound’s four-year programme, Changing Europe: Better work, better life. Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in the 2005–2008 programme, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 Grudzień 2008 | Annual report

  Over the course of 2007, Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in its four-year work programme for 2005–2008, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 Grudzień 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2006. See Annual report 2006.

 • 03 Grudzień 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2007.

 • 03 Grudzień 2008 | Annual report

  Rok 2005 był pierwszym rokiem nowego, czteroletniego programu działań Fundacji na lata 2005–2008. Fundacja rozpoczęła z energią i uporem realizację swego nowego programu „Zmieniająca się Europa: lepsza praca, lepsze życie”, zawierającego szereg projektów badawczych obejmujących cztery tematy priorytetowe – stworzenie większej liczby i lepszych miejsc pracy, równoważenie pracy i życia poza nią, wspieranie uczestnictwa i partnerstwa oraz budowanie spójności społecznej. Jednym z ważniejszych wydarzeń końca roku było powołanie nowego dyrektora Fundacji, Jormy Karppinena, który objął stanowisko w grudniu.

 • 03 Grudzień 2008 | Annual report

  Nasilający się wpływ globalizacji i zmian demograficznych towarzyszył przygotowaniom Unii Europejskiej w 2006 r. do kolejnego rozszerzenia i włączenia do swoich granic Bułgarii i Rumunii. Polityków na szczeblu unijnym i krajowym czeka podjęcie ważnych decyzji w sprawie migracji, zatrudnienia, edukacji, równych szans i polityki społecznej. W ciągu 2006 r. Fundacja przekazywała najnowszą wiedzę i informacje odnoszące się do wszystkich powyższych kwestii, a także wielu innych spraw.

 • 03 Grudzień 2008 | Annual report

  This document contains a complete set of annexes to the annual report dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2005.

 • 03 Grudzień 2008 | Annual report

  The annual report provides an overview of the Foundation's activities for 2004. This document contains a complete set of annexes dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2004.

 • 14 Lipiec 2008 | Annual report

  Quality of work and employment is a key priority in the European Union. This fifth annual review of working conditions in the EU examines a range of issues and challenges related to working life and the workplace. It focuses in particular on four critical dimensions: career development and employment security, health and well-being, skills and competence development, and work–life balance.

Strony