Biuro łącznikowe w Brukseli

Rola

Biuro łącznikowe w Brukseli uczestniczy w strategicznym zarządzaniu i realizacji ogólnej polityki komunikacji Eurofound i jego zainteresowanych stron na szczeblu unijnym.

Jego zadaniem jest:

  • wzmacnianie widoczności i wpływu badań Fundacji na proces kształtowania polityki na szczeblu unijnym poprzez rozwijanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami UE (Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów) oraz z przedstawicielami partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Taka współpraca może przybrać formę doraźnych wniosków o przekazanie informacji, które opierają się na istniejących danych Eurofound;
  • monitorowanie zmian w procesie kształtowania polityki w UE w imieniu Fundacji.

W skład personelu Biura łącznikowego w Brukseli wchodzi kierownik Biura, Pierre Baussand, oraz urzędnicy ds. informacji, Marina Patriarka i Yolanda Torres Revenga.

Dane kontaktowe

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Brussels
Belgia

Email: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu