Centrum informacji

Centrum informacji oferuje pracownikom, badaczom i odwiedzającym dostęp do własnych i zewnętrznych źródeł Eurfound. Centrum korzysta z wyspecjalizowanych usług bibliotecznych w celu zapewnienia gotowego źródła informacji zawierającego bibliograficzne bazy danych, czasopisma i biuletyny UE, dzienniki elektroniczne i bibliografię. Odwiedzający i personel mogą korzystać z tych informacji poprzez serwisy internetowe Eurofound.

Działalność Eurofound należy do domeny publicznej i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z Centrum informacji (po uprzednim ustaleniu terminu) i jego usług internetowych. Osoby zainteresowane wizytą w Centrum informacji proszone są o kontakt z Janem Vandamme.