Demokracja i zaufanie w czasie pandemii COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Główne ustalenia

 • Zaufanie do instytucji gwałtownie spadło, zwłaszcza zaufanie do rządów krajowych, które odnotowało spadek z poziomu 4,6 latem 2020 r. do 3,9 wiosną 2021 r. 14 państw członkowskich odnotowało znaczny spadek od 2020 r., a zaufanie do rządów krajowych we wszystkich państwach członkowskich spadło poniżej poziomów odnotowanych na początku pandemii. Zaufanie do UE również odnotowało spadek, ale nadal jest wyższe niż zaufanie do rządów krajowych.  

 • Aby przywrócić zaufanie do rządów i do UE, konieczne będzie zrozumienie i zaspokojenie potrzeb ludzi w następstwie kryzysu związanego z COVID-19. Debata na temat przyszłości Europy ma do odegrania ważną rolę w docieraniu do obywateli i wsłuchiwaniu się w ich obawy, szczególnie w czasie, gdy UE odbudowuje się po pandemii i zmierza ku bardziej ekologicznej i cyfrowej gospodarce.

 • Aby uniknąć sytuacji, w której osoby najbardziej dotknięte skutkami kryzysu pozostaną w tyle, decydenci polityczni będą musieli przyjąć całościowe podejście do udzielania wsparcia. Niepowodzenie w zapobieganiu stałemu pogłębianiu się nierówności wśród obywateli i między państwami członkowskimi może jeszcze bardziej osłabić zaufanie Europejczyków do ich instytucji, a także wywołać niezadowolenie polityczne. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE.