Jakość życia w czasie pandemii COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and (mental) well-being. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Główne ustalenia

 • Dobrostan psychiczny osiągnął najniższy poziom we wszystkich grupach wiekowych od początku kryzysu rok temu. Jest to szczególnie widoczne wśród młodych ludzi i osób, które straciły pracę.   

 • Istniejące nierówności pogłębiają się ze względu na nieproporcjonalny wpływ pandemii na słabsze grupy społeczne. Z ustaleń wynika, że trudności z przetrwaniem do końca miesiąca znacznie nasiliły się wśród osób, które już znajdują się w niepewnej sytuacji.

 • COVID-19 nie tylko wywołał zachorowania i spowodował śmierć ludzi, lecz także odbił się na zdrowiu psychicznym obywateli – więcej osób obawia się choroby, trudności ekonomicznych i niepewności związanej z rzeczywistymi skutkami kryzysu. Decydenci polityczni będą musieli rozważyć, w jaki sposób przedłużające się ograniczenia, które redukują rozprzestrzenianie się COVID-19, potęgują poczucie samotności, depresję i napięcia. Kluczowym elementem bieżących działań musi być zapewnienie ukierunkowanego wsparcia w celu rozwiązania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.

 • Aby uniknąć sytuacji, w której osoby najbardziej dotknięte skutkami kryzysu pozostaną w tyle, decydenci polityczni będą musieli przyjąć całościowe podejście do udzielania wsparcia. Niepowodzenie w zapobieganiu stałemu pogłębianiu się nierówności wśród obywateli i między państwami członkowskimi może jeszcze bardziej osłabić zaufanie Europejczyków do ich instytucji, a także wywołać niezadowolenie polityczne.    

 • Co ciekawe, wielu Europejczyków bardziej optymistycznie spogląda na swoją przyszłą sytuację finansową. W siedmiu państwach członkowskich pesymizm co do przyszłości jest mniejszy niż latem 2020 r. Niepewność zatrudnienia jest ogółem niższa od początku pandemii, choć wyższa niż w lipcu 2020 r. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE.