Środki wsparcia w czasie pandemii COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Główne ustalenia

 • Zadowolenie obywateli ze środków wsparcia kryzysowego radykalnie spadło: tylko 12% uważa, że środki wsparcia są sprawiedliwe, w porównaniu z 22% latem 2020 r. Liczba osób, które uważały, że uzyskanie wsparcia jest procesem łatwym i sprawnym, również zmalała z 16% latem 2020 r. do 10% wiosną 2021 r. Odrzucenie wniosku o wsparcie finansowe spotkało niemal jednego na dziesięciu respondentów. W poszczególnych państwach pojawiły się duże różnice w ocenie: w Irlandii i na Malcie aż 40% osób wyraziło poparcie dla środków wsparcia, ale mniej niż 15% w Niemczech i Hiszpanii pozytywnie ocenia środki.

 • Konieczne będą jasna komunikacja i kompleksowe informacje na temat udzielania wsparcia finansowego i dostępu do niego, aby zwiększyć zaufanie i poczucie uczciwości w udzielaniu wsparcia.  

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE.