Szczepienia podczas pandemii COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Główne ustalenia

 • Ponad jedna czwarta osób mieszkających w Europie przejawia wątpliwości dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, przy czym mężczyźni wahają się bardziej (29%) niż kobiety (25%). Obawy związane z bezpieczeństwem są główną przyczyną wątpliwości dotyczących szczepień (62%), ale 44% osób, które przejawiają wątpliwości uważa, że ryzyko związane z COVID-19 jest wyolbrzymione.

 • Wątpliwości dotyczące szczepień są również silnie związane z zaufaniem i z korzystaniem z mediów społecznościowych, a w państwach, które odnotowują niski poziom zaufania do rządu, również odnotowuje się wyższe poziomy wątpliwości dotyczących szczepień. Ponadto w przypadku osób przejawiających wątpliwości dotyczące szczepień bardziej prawdopodobne jest, że spędzają one więcej czasu w mediach społecznościowych i uznają je za główne źródło informacji. 

 • Rozpoczęcie skutecznej kampanii na temat szczepień ma zasadnicze znaczenie dla zwycięstwa w walce z COVID-19 i wejścia na drogę odbudowy. Jednak ze względu na to, że jedna czwarta Europejczyków przejawia wątpliwości dotyczące szczepień, jasny, przejrzysty i spójny przekaz na temat bezpieczeństwa szczepionek będzie miał kluczowe znaczenie dla rozwiania obaw obywateli.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE.