Praca w czasie pandemii COVID-19  

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Główne ustalenia

  • Z ustaleń wynika, że w ogólnym ujęciu utrata miejsc pracy w UE nadal rośnie od roku, a 10% osób, które miały pracę przed pandemią, jest obecnie bezrobotnych, co stanowi wzrost z 8% odnotowanych latem 2020 r. i podwojenie liczby z wiosny 2020 r. (5%).

  • Wiosną 2021 r. liczba telepracowników spadła wraz z powrotem do biura większej liczby pracowników. Pomimo tego chęć wykonywania pracy zdalnie nie słabnie i większość pracowników w UE opowiedziała się za pracą z domu kilka razy w tygodniu w perspektywie długoterminowej. 

  • Pracownicy nadal pracują w sposób bardziej autonomiczny z domu, a kadra kierownicza inwestuje w sposoby ułatwiania tego trybu, dlatego kryzys związany z COVID-19 może być dla wielu przedsiębiorstw okazją do przejścia na rozwiązania korzystne dla wszystkich.   

  • Pandemia wywiera wpływ na kobiety w wielu dziedzinach, ale także zwraca jakże pożądaną uwagę na utrzymujące się strukturalne nierówności w traktowaniu ze względu na płeć. Niskie płace i trudne warunki pracy w opiece zdrowotnej i społecznej są coraz częściej analizowane, ponieważ wartość pracy, jaką ci pracownicy wykonują, uznaje się za kluczową. 

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE.