Europejskie badanie jakości życia – wizualizacja danych

Przeprowadzone przez Eurofound europejskie badanie jakości życia (EQLS) w wyjątkowy sposób obrazuje jakość życia, jakość społeczeństwa i jakość usług publicznych dla ludności w całej Europie.

Dane są dostępne w podziale na płeć, wiek, aktywność zawodową (zatrudnionych i bezrobotnych) oraz dochody (od kwartyla 1 osób o najniższych dochodach do kwartyla 4 osób o najwyższych dochodach).

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE. 

Wybierz pytanie

 

 

Description

Wizualizacja za pomocą mapy europejskiej ilustruje na mapie wartości odpowiedzi w podziale na państwa.