Europejskie badanie jakości życia 2007

Wybierz pytanie

 

 

Wizualizacja obrazuje na mapie odsetek odpowiedzi lub średnią odpowiedzi na dane pytanie w poszczególnych krajach europejskich