Europejskie badanie warunków pracy (2015)

Wybierz pytanie

 

 

Wizualizacja za pomocą mapy europejskiej ilustruje na mapie wartości odpowiedzi w podziale na państwa.


					


				
Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely