Europejskie badanie warunków pracy – wizualizacja danych

Przeprowadzone przez Eurofound europejskie badanie warunków pracy (EWCS) pokazuje kompleksowy obraz codzienności pracowników i pracownic w różnych krajach, zawodach, sektorach i grupach wiekowych. 

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE. 

Wybierz pytanie

 

 

Wizualizacja za pomocą mapy europejskiej ilustruje na mapie wartości odpowiedzi w podziale na państwa.