Europejskie badanie warunków pracy (2015)

Wybierz pytanie

 

 

Wizualizacja za pomocą mapy europejskiej ilustruje na mapie wartości odpowiedzi w podziale na państwa.