ERM Report 2008 - More and better jobs: Patterns of employment expansion in Europe

Annual report
Opublikowane
20 Sierpień 2009
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

A key element of European policy is the emphasis on boosting employment and maximising its quality – creating ‘more and better jobs’ – with a view to shaping a competitive, knowledge-based economy. Over the period 1995 - 2006, considerable growth in employment took place in most European countries. This report seeks to determine if those jobs created were also of better quality. It analyses the level of employment growth across the wage spectrum in each Member State by sector, occupation, type of contract, and gender. An executive summary is available - see Related content.
 

 • Full report

  Number of Pages: 
  102
  Reference No: 
  ef0850
  ISBN: 
  978-92-897-0834-0
  Catalogue: 
  TJ-80-08-336-EN-C
  Catalogue info

  ERM Report 2008 - More and better jobs: Patterns of employment expansion in Europe

  A key element of European policy is the emphasis on boosting employment and maximising its quality – creating ‘more and better jobs’ – with a view to shaping a competitive, knowledge-based economy. Over the period 1995 - 2006, considerable growth in employment took place in most European countries. This report seeks to determine if those jobs created were also of better quality. It analyses the level of employment growth across the wage spectrum in each Member State by sector, occupation, type of contract, and gender.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef0870
  Catalogue info

  Więcej lepszych miejsc pracy: Modele rozwoju zatrudnienia w Europie - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  W latach 1995–2006 obserwowano poważną zmianę tendencji w zatrudnianiu w większości krajow europejskich. Niniejsza broszura przedstawia przegląd podstawowych wynikow badań nad rozwojem zatrudnienia w okresie dziesięciu lat, ujęty w pierwszej części raportu z 2008 r. opublikowanego przez Europejskie Obserwatorium Restrukturyzacji (ERM). Druga część raportu, stanowiąca uzupełnienie tej dziesięcioletniej perspektywy, prezentuje modele restrukturyzacji w UE i Norwegii za rok 2007 oraz zakres wynikających z tego procesu nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy.  Pobierz PDF: PL (pdf 56.23 Kb)

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz