ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

Annual report
Opublikowane
03 Grudzień 2013
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Podsumowanie

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  ef1380
  ISBN: 
  978-92-897-1136-4
  Catalogue: 
  TJ-AL-13-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49326
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

  The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13801
  Catalogue info

  Raport roczny ERM za rok 2013: Monitorowanie restrukturyzacji i zarządzanie nią w XXI wieku

  Authors: 
  Eurofound
  W niniejszym raporcie rocznym Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji (ERM) przedstawiono przegląd pomiarów wpływu restrukturyzacji na dużą skalę w Europie, które ERM prowadziło przez ostatnie dziesięć lat. Zbadano w nim tendencje w zakresie restrukturyzacji w państwach członkowskich UE oparte na bazie danych zawierającej szczegółowe informacje na temat ponad 16 000 ważnych przypadków restrukturyzacji – na ogół każdy z nich wiązał się z utratą lub zyskaniem co najmniej 100 miejsc pracy. W raporcie porównano działalność w okresie przed kryzysem (lata 2003-2008) z sytuacją w okresie po zaistnieniu kryzysu (lata 2008-2013), aby określić zmiany w praktykach restrukturyzacyjnych i wykazać, które sektory zostały najmocniej dotknięte – pod względem zatrudnienia – globalną recesją. W końcowych rozdziałach raportu zwrócono uwagę na zjawisko przenoszenia części działalności za granicę – jeden z ośmiu rodzajów restrukturyzacji związany z przypadkami restrukturyzacji pociągającymi za sobą utratę znacznej liczby miejsc pracy, gdy działalność jest przenoszona za granicę lub zlecana podmiotom zewnętrznym poza granicami kraju. Prześledzono także późniejszy spadek udziału działalności europejskich przedsiębiorstw przeniesionej za granicę, który miał miejsce od początku kryzysu.  Pobierz PDF: PL (pdf 44.64 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz