Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Opublikowane
27 Styczeń 2016
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  119
  Nr referencyjny: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Nr katalogowy: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF15611
  Catalogue info

  Tworzenie miejsc pracy w MŚP: raport roczny ERM za rok 2015

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W raporcie rocznym Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji (ERM) za rok 2015 zbadano kwestię tworzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). W coraz większym stopniu uznaje się MŚP za siłę napędową, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy w Europie. Niemniej jednak ze względu na zróżnicowanie ogromnej populacji MŚP nie wszystkie przedsiębiorstwa w jednakowym stopniu przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia. Omawiane badanie ma na celu zidentyfikowanie, które typy MŚP mniej lub bardziej dynamicznie tworzą miejsca pracy, oraz określenie głównych czynników sprzyjających tworzeniu miejsc pracy, jak również barier pod tym względem. Przeanalizowano w nim również rekrutację w MŚP, zakres debaty publicznej dotyczącej tworzenia miejsc pracy w MŚP oraz dostępne dla MŚP instrumenty wsparcia publicznego, które zachęcają je do tworzenia miejsc pracy. W badaniu stwierdzono, że MŚP, które zazwyczaj tworzą miejsca pracy, są często młode, innowacyjne, aktywne na arenie międzynarodowej, zlokalizowane na obszarach miejskich i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz mają zdolności do planowania i realizowania aktywnych strategii na rzecz wzrostu i inwestycji. O potencjale tworzenia miejsc pracy w tych firmach decyduje jednak kombinacja zarówno czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a nie indywidualne cechy przedsiębiorstwa.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz