ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

Annual report
Opublikowane
1 luty 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trendRead more

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector. ERM data indicates that offshoring has never been a large source of job loss in Europe, and the analysis finds that offshoring started to decline after the global financial crisis and has yet to recover. It also finds that offshoring has increased in eastern Europe while it has declined in western Europe. Evidence of reshoring is limited; what evidence exists suggests that it is a relatively minor phenomenon. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  56
  Nr referencyjny: 
  EF1652
  ISBN: 
  978-92-897-1562-1
  Nr katalogowy: 
  TJ-AL-16-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/858354
  Catalogue info

  ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

  The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16521
  Catalogue info

  Raport roczny ERM za rok 2016: spowolnienie globalizacji? Zgromadzone niedawno dowody świadczące o offshoringu i repatriacji miejsc pracy w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W corocznym raporcie Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji (ERM) za 2016 r. przedstawiono dowody potwierdzające wpływ niedawnych działań w zakresie restrukturyzacji podejmowanych w Europie na zatrudnienie – dowody te opierały się na danych pochodzących z badania aktywności ekonomicznej ludności Unii Europejskiej (UE-BAEL) i z bazy danych ERM zawierającej informacje o wydarzeniach. Część tematyczna tegorocznego raportu jest poświęcona tendencjom związanym z działalnością europejskich przedsiębiorstw w zakresie offshoringu i repatriacji miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wytwórczego. Z danych ERM wynika, że offshoring nigdy nie stanowił istotnej przyczyny utraty miejsc pracy w Europie, a rezultaty przeprowadzonej analizy wskazują, że skala tego zjawiska zaczęła się zmniejszać po wybuchu światowego kryzysu finansowego i nie powróciła jeszcze do stanu sprzed wybuchu tego kryzysu. W raporcie stwierdzono również, że zjawisko offshoringu nasiliło się w państwach Europy Wschodniej i osłabło w państwach Europy Zachodniej. Zgromadzono niewielką liczbę dowodów związanych ze zjawiskiem repatriacji miejsc pracy – te z nich, które udało się zebrać, wskazują, że znaczenie tego zjawiska jest stosunkowo niewielkie.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz