Corporate communication

Ku lepszym warunkom życia i pracy: Promowanie pozytywnej konwergencji

Brochure
Opublikowane
06 Lipiec 2018
Formats and languages
 • PDF
 • Order a print copyOrder print copy
Authors: 
Eurofound

Podsumowanie

W niniejszej broszurze przedstawiono narzędzia i strategie, które Eurofound będzie wykorzystywać w okresie programowania 2017 – 2020 w celu realizacji swojego mandatu: „zapewnienie rzetelnej pod względem naukowym, bezstronnej, aktualnej i istotnej z punktu widzenia polityki wiedzy, która zostanie wykorzystana do opracowywania przemyślanych polityk umożliwiających podniesienie standardów życia i pracy w Europie”. Monitorując najnowsze osiągnięcia oraz dostarczając aktualnych i przenikliwych analiz oraz rzetelnych informacji instytucjom działającym na poziomie UE, rządom krajowym i partnerom społecznym, Eurofound przyczynia się swoją wiedzą do realizacji agendy UE, a tym samym do poprawy jakości życia i pracy w Europie.

 • Full report

  Reference No: 
  EF18067
  ISBN: 
  978-92-897-1677-2
  Catalogue: 
  TJ-02-18-434-EN-N
  DOI: 
  10.2806/05670
  Catalogue info

  Ku lepszym warunkom życia i pracy: Promowanie pozytywnej konwergencji

  Authors: 
  Eurofound

  W niniejszej broszurze przedstawiono narzędzia i strategie, które Eurofound będzie wykorzystywać w okresie programowania 2017 – 2020 w celu realizacji swojego mandatu: „zapewnienie rzetelnej pod względem naukowym, bezstronnej, aktualnej i istotnej z punktu widzenia polityki wiedzy, która zostanie wykorzystana do opracowywania przemyślanych polityk umożliwiających podniesienie standardów życia i pracy w Europie”. Monitorując najnowsze osiągnięcia oraz dostarczając aktualnych i przenikliwych analiz oraz rzetelnych informacji instytucjom działającym na poziomie UE, rządom krajowym i partnerom społecznym, Eurofound przyczynia się swoją wiedzą do realizacji agendy UE, a tym samym do poprawy jakości życia i pracy w Europie.

  Available formats

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz