Corporate communication

Ku lepszym warunkom życia i pracy: Promowanie pozytywnej konwergencji

W niniejszej broszurze przedstawiono narzędzia i strategie, które Eurofound będzie wykorzystywać w okresie programowania 2017 – 2020 w celu realizacji swojego mandatu: „zapewnienie rzetelnej pod względem naukowym, bezstronnej, aktualnej i istotnej z punktu widzenia polityki wiedzy, która zostanie wykorzystana do opracowywania przemyślanych polityk umożliwiających podniesienie standardów życia i pracy w Europie”. Monitorując najnowsze osiągnięcia oraz dostarczając aktualnych i przenikliwych analiz oraz rzetelnych informacji instytucjom działającym na poziomie UE, rządom krajowym i partnerom społecznym, Eurofound przyczynia się swoją wiedzą do realizacji agendy UE, a tym samym do poprawy jakości życia i pracy w Europie.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz