Non-standard forms of employment: Recent trends and future prospects

Customised report
Opublikowane
13 Wrzesień 2017
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Storrie, Donald

Podsumowanie

This report examines developments in non-standard employment over the last decade. It looks at trends in the main categories of non-standard employment – temporary, temporary agency and part-time work and self-employment – based mainly on data from the European Union Labour Force Survey. It discuRead more

This report examines developments in non-standard employment over the last decade. It looks at trends in the main categories of non-standard employment – temporary, temporary agency and part-time work and self-employment – based mainly on data from the European Union Labour Force Survey. It discusses some aspects of the labour market situation of workers in these categories including wages and the extent to which they would prefer a standard employment status. The report includes a specific focus on work mediated by digital platforms, which is the most innovative of the new forms of employment that have emerged in the past decade. Digital platform work is thought to have considerable potential for growth but also to present challenges related to working conditions and social protection. Social protection issues surrounding other new forms of employment, as identified in earlier Eurofound research, are also highlighted. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  42
  Nr referencyjny: 
  EF1746
  ISBN: 
  978-92-897-1630-7
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-18-203-EN-N
  DOI: 
  10.2806/882537
  Catalogue info

  Non-standard forms of employment: Recent trends and future prospects

  Autor/autorzy: 
  Storrie, Donald

  This report examines developments in non-standard employment over the last decade. It looks at trends in the main categories of non-standard employment – temporary, temporary agency and part-time work and self-employment – based mainly on data from the European Union Labour Force Survey. It discusses some aspects of the labour market situation of workers in these categories including wages and the extent to which they would prefer a standard employment status.

  Produced at the request of the Estonian EU Presidency in the context of Conference on the ‘Future of Work: Making IT e-Easy‘, 13-14 September 2017

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF17461
  Catalogue info

  Niestandardowe formy zatrudnienia: Najnowsze trendy i dalsze perspektywy

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Głównym tematem niniejszego artykułu jest rozwój niestandardowych form zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu. Poza pracą w niepełnym wymiarze czasu, w ciągu minionej dekady nie zaobserwowano tendencji wzrostowych w zakresie niestandardowych form zatrudnienia. Niemniej jednak, w długim okresie boomu gospodarczego od połowy lat 90. do początku recesji w 2007 r. nastąpił wyjątkowo wyraźny w niektórych państwach członkowskich wzrost liczby umów zawieranych na czas określony oraz osób samozatrudnionych. Potrzeba zatrudnienia i ochrony socjalnej z oczywistych względów uwidacznia się szczególnie w okresach słabej koniunktury.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz