Więcej lepszych miejsc pracy: Modele rozwoju zatrudnienia w Europie - Streszczenie

W latach 1995–2006 obserwowano poważną zmianę tendencji w zatrudnianiu w większości krajow europejskich. Niniejsza broszura przedstawia przegląd podstawowych wynikow badań nad rozwojem zatrudnienia w okresie dziesięciu lat, ujęty w pierwszej części raportu z 2008 r. opublikowanego przez Europejskie Obserwatorium Restrukturyzacji (ERM). Druga część raportu, stanowiąca uzupełnienie tej dziesięcioletniej perspektywy, prezentuje modele restrukturyzacji w UE i Norwegii za rok 2007 oraz zakres wynikających z tego procesu nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy.Pobierz PDF: PL (pdf 56.23 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz