Warunki pracy w Unii Europejskiej: organizacja pracy - Streszczenie

Po przeprowadzeniu badania w 2005 r. Eurofound dokonał szczegółowej analizy ustaleń dotyczących głównych zagadnień związanych z warunkami pracy w UE. Jednym ze zbadanych tematów była różnorodność form organizacji pracy w Europie, która jest przedmiotem niniejszego raportu. Wyniki EWCS zostały poddane analizie w celu określenia różnic między najważniejszymi formami organizacji pracy w krajach UE, z uwzględnieniem charakterystycznych cech strukturalnych i demograficznych oraz porównań między krajami, co pomaga zdefiniować różne formy i zbadać relacje między organizacją pracy a różnymi aspektami jakości pracy i zatrudnienia. Badanie obejmuje analizę powiązań między organizacją pracy a praktykami w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), w tym organizacją pracy w małych zakładach i w sektorach „nierynkowych”, takich jak: administracja publiczna i ubezpieczenia społeczne, edukacja, instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej.Pobierz PDF: PL (pdf 49.12 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz