Warunki pracy starzejących się pracowników - Streszczenie

Po przeprowadzeniu badania w 2005 r. Eurofound dokonał szczegółowej analizy ustaleń dotyczących głównych obszarów związanych z warunkami pracy w UE. Jednym z takich obszarów było starzenie się pracowników oraz dalekosiężne implikacje tego zjawiska dla społeczeństwa i rynku pracy jako całości. Badanie skupiło się na czterech czynnikach kluczowych w kształtowaniu struktury wiekowej osób pracujących w Europie: zapewnianiu rozwoju zawodowego i bezpieczeństwa zatrudnienia, utrzymywaniu i promowaniu dobrego stanu zdrowia i samopoczucia pracowników, rozwijaniu umiejętności i kwalifikacji oraz godzeniu życia zawodowego z prywatnym. W niniejszej broszurze podsumowano główne wyzwania wynikające ze starzenia się pracowników oraz zaprezentowano skrótowo główne wyniki badania.Pobierz PDF: PL (pdf 49.38 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz