Warunki pracy w Unii Europejskiej: Czas pracy i intensywność pracy - Streszczenie

Czwarte Europejskie badanie warunków pracy (EWCS), przeprowadzone w 2005 r. przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), dotyczy istotnych zagadnień programu polityki Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia. Jednym z analizowanych obszarów był czas pracy I intensywność pracy oraz ich implikacje dla społeczeństwa i rynku pracy jako całości. W badaniu analizowano charakter intensywności pracy oraz sposoby jej pomiaru. Wyniki badań pokazały, że istnieje silna zależność między intensywnością pracy a złymi warunkami pracy, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychologicznym.Pobierz PDF: PL (pdf 54.07 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz