Organizacja pracy i innowacje w obszarze organizacji pracy - Streszczenie

Innowacje w obszarze organizacji pracy mogą zoptymalizować procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach, poprawiając jednocześnie ogólne doświadczenia zawodowe pracowników. W niniejszym sprawozdaniu analizuje się powiązania między innowacjami w obszarze organizacji pracy – wysoko efektywnymi praktykami (HPWP) – a korzyściami dla pracowników i organizacji. Sprawozdanie oparto na analizach przypadków przeprowadzonych w 13 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których innowacje w miejscach pracy dały pozytywne wyniki. Wysoko efektywne praktyki dotyczące usprawnionego zarządzania, pracy zespołowej, elastycznych zasad pracy, przeprojektowania stanowiska pracy i zaangażowania pracowników najczęściej wiązały się z większą wydajnością przedsiębiorstwa, lepszą jakością usług i niższymi kosztami operacyjnymi.Pobierz PDF: PL (pdf 42.67 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz