Jakość życia w Europie: nierówności społeczne

Raport dotyczy analizy nierówności społecznych w zakresie dystrybucji wolności i szans pomiędzy osobami i podgrupami ludności w Europie. Opierając się na danych z europejskiego badania jakości życia (EQLS), zgromadzono dowody na istnienie nierówności społecznych w czterech podstawowych obszarach życia: zdrowia, poziomu życia, pracy i wykorzystania czasu oraz życia prywatnego, rodzinnego i społecznego. Zbadano rolę ważnych determinant nierówności społecznych, w tym płci, wieku, niepełnosprawności, stanu zatrudnienia i obywatelstwa, jak również innych czynników. W raporcie stwierdza się, że w niektórych przypadkach istnieją dowody wskazujące na upowszechnienie się trudności oraz pogłębienie nierówności społecznych pomiędzy drugim badaniem EQLS w 2007 r. i trzecim w 2011 r. Zaleca się, aby zainteresowaniu wielowymiarowymi aspektami dobrostanu towarzyszyły skuteczne działania publiczne na rzecz zwalczania nierówności społecznych i aby działania te zostały wpisane w nurt ogólnej polityki na szczeblu europejskim i państw członkowskich.Pobierz PDF: PL (pdf 42.63 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz