Jakość życia w Europie – rodziny w dobie kryzysu gospodarczego

Kryzys gospodarczy zmienił życie milionów europejskich obywateli. A jak kryzys gospodarczy wpłynął na rodziny z dziećmi? W znacznej większości państw UE w przypadku dzieci ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego jest większe niż dla ogółu społeczeństwa, w związku z czym istotne jest, aby zrozumieć wpływ kryzysu na gospodarstwa domowe, w których dorastają dzieci. W sprawozdaniu przedstawiono zmieniającą się jakość życia w UE dla różnych rodzajów rodzin z dziećmi i porównano ich stopę życiową i sytuację społeczną. Dzieląc państwa członkowskie UE na cztery kategorie na podstawie elastyczności lub innych właściwości ich polityki rodzinnej, w sprawozdaniu przeanalizowano również różne modele, które mogą wiązać się z różnymi podejściami w ramach polityki rodzinnej. Zagadnienia, które pojawiają się w ustaleniach, obejmują szczególne wyzwania, z którymi borykają się samotni rodzice, większe trudności rodzin, w których żadna osoba nie pracuje od początku kryzysu, a także coraz większą trudność rodziców w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym.Pobierz PDF: PL (pdf 39.02 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz