Nowe formy zatrudnienia

W całej Europie pojawiają się nowe formy zatrudnienia, które pod wieloma aspektami różnią się od tradycyjnego standardowego lub niestandardowego zatrudnienia. Niektóre z nich przekształcają stosunek pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, inne zmieniają organizację pracy i tryby pracy, a niektóre wywierają obydwa skutki. W niniejszym projekcie zidentyfikowano dziewięć form zatrudnienia, które są nowe i zyskują na znaczeniu w Europie od około 2000 r. Mimo że są zróżnicowane, wszystkie zapewniają większą elastyczność dla pracodawców lub pracowników lub obu tych grup. Kilka z nich może potencjalnie zapewnić korzyści pracodawcom i pracownikom w równym stopniu, ale szereg wzbudza obawy dotyczące ich wpływu na warunki pracy i rynek pracy. W niniejszym sprawozdaniu wysuwa się zalecenia dotyczące polityki, które odnoszą się do podnoszenia świadomości potencjalnych problemów i ustanowienia sieci bezpieczeństwa dla pracowników.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz