Zmiany w zakresie czasu pracy w XXI wieku – wymiar czasu pracy i przepisy go regulujące w UE

W sprawozdaniu analizie poddano główne trendy i etapy charakteryzujące zmiany najważniejszych aspektów uzgadnianego w ramach rokowań zbiorowych czasu pracy w Unii Europejskiej w pierwszych dziesięciu latach XXI wieku. Opierając się głównie na informacjach zebranych przez Eurofound we wszystkich państwach członkowskich UE oraz Norwegii, skupiono się w szczególności na pięciu sektorach: sektorze chemicznym, sektorze obróbki metali, bankowości, sektorze handlu i administracji publicznej. W sprawozdaniu opisano instytucjonalne systemy regulacji, a także oceniono zmiany w zakresie uzgodnionego czasu pracy (godzin do przepracowania wynikających z układu zbiorowego lub uzgodnionych między pracodawcami a pracownikami) oraz w zakresie zwykłego czasu pracy (godzin zazwyczaj faktycznie spędzonych w pracy) w latach 1999–2014. Wskazano na napięcie istniejące między presją na krótszy czas pracy służący większej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym i ograniczeniu problemów zdrowotnych pracowników a koniecznością większej elastyczności czasu pracy mającą na celu zaspokajanie zapotrzebowania współczesnej gospodarki światowej.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz