Szósta edycja europejskiego badania warunków pracy – sprawozdanie ogólne

Szósta edycja europejskiego badania warunków pracy (EWCS) opiera się na wnioskach wyciągniętych z poprzednich pięciu badań w celu przedstawienia szeroko zakrojonego obrazu pracującej Europy uwzględniającego państwa, zawody, branże i grupy wiekowe. Celem unijnej polityki zatrudnienia jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, przedłużenie pracy zawodowej, zwiększenie udziału kobiet, podniesienie wydajności i rozwijanie innowacji oraz sprostanie wyzwaniom cyfrowym. Sukces tych strategii politycznych zależy nie tylko od zmian na zewnętrznym rynku pracy, ale także od stworzenia dobrych warunków pracy i jakości pracy. W wynikach badania zwrócono uwagę na zakres i zasięg działań, jakie decydenci powinni wypracowywać, by sprostać dzisiejszym wyzwaniom, z jakimi zmaga się Europa. W ramach analizy zbadano wyniki przy użyciu siedmiu wskaźników jakości pracy – środowisko fizyczne, intensywność pracy, jakość czasu pracy, środowisko społeczne, umiejętności i autonomia, perspektywy i zarobki – oraz podzielono pracowników na pięć kategorii opartych na typowych profilach jakości pracy. Na podstawie bezpośrednich rozmów przeprowadzonych z 43 850 pracownikami w 35 państwach europejskich w szóstej edycji europejskiego badania warunków pracy podjęto próbę uchwycenia wielopłaszczyznowego wymiaru pracy w Europie.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz