Europejskie badanie jakości życia z 2016 r.

Prawie 37 000 osób z 33 krajów europejskich (28 państw członkowskich UE i 5 krajów kandydujących) wzięło udział w sondażu przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2016 r. w ramach czwartej edycji europejskiego badania jakości życia. W niniejszym sprawozdaniu ogólnym przedstawiono wyniki dotyczące państw członkowskich UE. W badaniu wykorzystano informacje z poprzednich edycji, a także z innych badań, aby przyjrzeć się tendencjom w zakresie jakości życia na tle zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych społeczeństw europejskich. Dziesięć lat po globalnym kryzysie ekonomicznym zbadano w szerokim ujęciu dobrostan i jakość życia, z uwzględnieniem jakości społeczeństwa i usług publicznych. Wyniki badania wskazują, że w wielu obszarach utrzymują się różnice pomiędzy krajami, chociaż są one mniej jednoznaczne i są rezultatem szeregu czynników. Każde państwo członkowskie wykazuje pewne mocne strony w określonych aspektach związanych z dobrostanem obywateli. Zarazem jednak wiele problemów dotyka niektórych społeczeństw w większym stopniu nich innych. We wszystkich krajach utrzymują się wyraźne nierówności społeczne. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz