Ruchliwość społeczna w UE

Obywatele UE są coraz bardziej zaniepokojeni, że dzisiejsi młodzi ludzie mają mniejsze szanse na awans społeczny niż pokolenie ich rodziców. W sprawozdaniu przedstawiono wzorce międzypokoleniowej ruchliwości społecznej w państwach UE. Najpierw rozważono bezwzględną ruchliwość społeczną, tj. jak społeczeństwo zmieniło się pod względem zmian strukturalnych i zawodowych oraz postępu społecznego. Następnie omówiono względną ruchliwość społeczną („płynność społeczną”), tj. szanse na poruszanie się między klasami zawodowymi. Historię minionego okresu ruchliwości społecznej zbadano przy użyciu danych z europejskiego sondażu społecznego (ESS) oraz wyników sieci europejskich korespondentów Eurofound w różnych państwach członkowskich UE. W sprawozdaniu dokonano również analizy obecnego dyskursu politycznego, oceniając, w jakim stopniu ruchliwość społeczna była widoczna w programie polityki w różnych państwach członkowskich oraz w jakie została ujęta ramy i w jaki sposób omówiona. Następnie przyjrzano się barierom dla równych szans i polityce na rzecz promowania równych szans. Na koniec skupiono się na wydarzeniach z ostatniej dekady, które mogły sprzyjać ruchliwości społecznej w dzieciństwie oraz na etapie wczesnej edukacji, szkoły i studiów wyższych, jak również na rynku pracy.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz