Labour market change

Sprawozdanie ERM 2018: Wpływ restrukturyzacji na warunki pracy

Restrukturyzacja jest główną cechą rynków pracy i organizacji pracy. Dane zebrane przez Europejskie Obserwatorium Restrukturyzacji Eurofound (ERM) wyraźnie to potwierdzają. Restrukturyzacja organizacyjna jest niezbędna dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw, ale może również spowodować duże straty dla pracowników – zwłaszcza dla „pozostających” lub „tych, którzy przetrwali”, którym udaje się utrzymać swoje miejsca pracy.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz