Public services

Nierówności w dostępie młodych ludzi do usług informacji i wsparcia

W ostatnich latach na szczeblu unijnym i krajowym pojawiają się jednak obawy, że obciążenia powodowane przez szkołę, połączone z oczekiwaniami rodziców oraz presją ze strony społeczeństwa mogą utrudniać wchodzenie w dorosłość, a ich oddziaływanie może być długotrwałe Proces wchodzenia w dorosłość można ułatwić na przykład dzięki zapewnianiu odpowiednich usług informacji i wsparcia w tych kluczowych momentach życiowej zmiany. Wydaje się jednak, że nie wszyscy młodzi ludzie mają dostęp do takich usług. W sprawozdaniu opisano cechy charakterystyczne młodych ludzi, którzy napotykają największe trudności w dostępie do usług społecznych i zdrowotnych, najistotniejsze dla nich rodzaje usług oraz główne wyzwania, jakie napotykają w związku z dostępem do usług informacji i wsparcia. Przeanalizowano w nim również, jakie działania mogą podjąć usługodawcy, aby dotrzeć do młodych ludzi potrzebujących wsparcia, oraz przedstawiono przykłady innowacyjnych sposobów walki z problemem nierówności w dostępie do usług.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz