Public services

Jakość usług zdrowotnych i opiekuńczych w UE

Usługi publiczne są niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony socjalnej, spójności i integracji społecznej. Aby jednak usługi mogły pozwalać na realizację tych celów, ich jakość musi być wysoka i muszą one być w równym stopniu dostępne dla jak najszerszego grona obywateli. W szczególności usługi opiekuńcze stanowią zasadniczy element ochrony socjalnej obywateli UE, ponieważ poprawiają jakość życia oraz dostęp do edukacji i zatrudnienia. W sprawozdaniu przedstawiono postrzeganie przez obywateli opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i opieki nad dziećmi oraz porównano je między państwami, grupami społecznymi oraz odbiorcami usług opiekuńczych i użytkownikami pośrednimi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz