Quality of life

Rola służb publicznych w integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl

W związku z napływem do Unii Europejskiej ponad 3 mln osób ubiegających się o azyl w trzyletnim okresie 2015–2017 państwa członkowskie stanęły wobec wielu wyzwań związanych z integracją nowo przybyłych. W sprawozdaniu przeanalizowano rolę służb publicznych – w szczególności mieszkalnictwa, usług społecznych, opieki zdrowotnej i edukacji – w integracji społecznej i gospodarczej uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Celem sprawozdania jest określenie czynników, które utrudniają ten proces, oraz elementów przyczyniających się do pomyślnej integracji. Ogólny nacisk położono na kraje docelowe, w szczególności trzy kraje najbardziej dotknięte napływem uchodźców i osób ubiegających się o azyl: Austrię, Niemcy i Szwecję.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz