Working conditions

Warunki pracy i zdrowie pracowników

W niniejszym sprawozdaniu wykorzystano dane z europejskiego badania warunków pracy w celu przeanalizowania warunków pracy i ich wpływu na zdrowie pracowników. Zapewnienie stabilności pracy w kontekście starzejącej się populacji wskazuje na większą liczbę osób zatrudnionych, które mogą pozostawać na rynku pracy przez dłuższy czas. Sprawozdanie zawiera analizę zależności między wymaganiami w zakresie pracy – które niosą za sobą zwiększone ryzyko wyczerpania – i zasobów w pracy, które wspierają większe zaangażowanie i dobrostan pracowników. Z ustaleń wynika, że ryzyko fizyczne nie wzrosło, ale nadal pozostaje ono istotną kwestią, podczas gdy wzrosły wymagania w sferze emocjonalnej, co podkreśla również coraz większe znaczenie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Wprowadzane z czasem zmiany wskazują, że chociaż ryzyko pogorszenia stanu zdrowia dotyczy przede wszystkim określonych zawodów, zawody powszechnie uznawane za chronione są w coraz większym stopniu narażone na zagrożenia, które mogą mieć wpływ na zdrowie i dobrostan pracowników.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz