Working conditions and sustainable work

Warunki pracy i trwała praca: Analiza z wykorzystaniem ram jakości miejsc pracy

Flagship report
Opublikowane
26 luty 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • Można powiedzieć, że pracownicy w UE cieszą się obecnie lepszymi warunkami pracy niż na początku tysiąclecia. Jakość czasu pracy wyraźnie się poprawiła, lecz również środowisko fizyczne uległo poprawie, zwłaszcza tam, gdzie ma ono największe znaczenie: w zawodach charakteryzujących się wysokim stopniem narażenia na zagrożenia fizyczne.
Read more
 • Można powiedzieć, że pracownicy w UE cieszą się obecnie lepszymi warunkami pracy niż na początku tysiąclecia. Jakość czasu pracy wyraźnie się poprawiła, lecz również środowisko fizyczne uległo poprawie, zwłaszcza tam, gdzie ma ono największe znaczenie: w zawodach charakteryzujących się wysokim stopniem narażenia na zagrożenia fizyczne.
 • Obecnie miejsca pracy wymagają więcej umiejętności i oferują większy stopień autonomii niż w przeszłości. Znajduje to odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika umiejętności i swobody postępowania.
 • Przeszkodą w rozwoju umiejętności pracowników jest nierówny dostęp do szkoleń opłacanych przez pracodawców i nierówne ich wykorzystanie. Pracownicy w starszym wieku rzadziej uczestniczą w szkoleniach i powstają coraz większe różnice w zakresie dostępu między pracownikami o różnych statusach umownych (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy a zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i umowy na czas nieokreślony a umowy na czas określony).
 • Utrzymująca się segregacja płciowa na rynku pracy znajduje odzwierciedlenie w różnicach w zakresie jakości miejsc pracy między mężczyznami a kobietami. Nie istnieje jednak jedno uniwersalne rozwiązanie. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn mogą być również niekorzystne dla mężczyzn, na przykład w odniesieniu do środowiska fizycznego.
 • Chociaż perspektywy rozwoju kariery uległy ogólnej poprawie zarówno w odniesieniu do mężczyzn, jak i kobiet, to mężczyźni zachowali przewagę w tym aspekcie jakości miejsc pracy. Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nierówny podział obowiązków w zakresie opieki, przejawiający się dłuższymi przerwami w karierze zawodowej i różnymi rozwiązaniami dotyczącymi czasu pracy kobiet.
Read less

Podsumowanie

W niniejszym sztandarowym sprawozdaniu podsumowano najważniejsze ustalenia badań na temat warunków pracy przeprowadzonych przez Eurofound w okresie programowania 2017–2020. Przedstawiono w nim postępy poczynione od 2000 r. w zakresie poprawy warunków pracy i zbadano, czy wszyscy pracownicy w równRead more

W niniejszym sztandarowym sprawozdaniu podsumowano najważniejsze ustalenia badań na temat warunków pracy przeprowadzonych przez Eurofound w okresie programowania 2017–2020. Przedstawiono w nim postępy poczynione od 2000 r. w zakresie poprawy warunków pracy i zbadano, czy wszyscy pracownicy w równym stopniu skorzystali z pozytywnych zmian. Zwrócono w nim szczególną uwagę na grupy najbardziej narażone na złe warunki pracy i pominięcie. Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w świecie pracy, zidentyfikowano nowe wyzwania w zakresie zapewnienia wysokiej jakości miejsc pracy. W sprawozdaniu przedstawiono również dowody dotyczące stosowania środków, które mogłyby przyczynić się do dalszego usprawnienia pracy i zapewnienia wszystkim w UE sprawiedliwych warunków pracy.

Z analizy wynika, że co do zasady jakość miejsc pracy w UE poprawia się, choć powoli. Nie wszyscy pracownicy odnoszą jednak takie same korzyści. Ponadto płeć, wiek i status umowny mają istotny wpływ na warunki pracy danej osoby. Choć cyfryzacja pomaga stawiać czoła niektórym problemom związanym z jakością miejsc pracy, przyczynia się ona również do powstania nowych wyzwań. Pandemia COVID-19 pogłębiła tendencje, potęgując obawy i podkreślając znaczenie zapewnienia wszystkim jakości miejsc pracy.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  80
  Nr referencyjny: 
  EF20021
  ISBN: 
  978-92-897-2150-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-03-21-030-EN-N
  DOI: 
  10.2806/938302
  Catalogue info

  Warunki pracy i trwała praca: Analiza z wykorzystaniem ram jakości miejsc pracy

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2021), Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF20021EN1
  Catalogue info

  Warunki pracy i trwała praca: Analiza z wykorzystaniem ram jakości miejsc pracy

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Case studies and working paper

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Change in the composition of the workforce, EU27 and the UK, 2002–2019

  Table 2: Elements of the job demands–resources model based on the EWCS

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: The seven dimensions of job quality and the indicators composing each dimension

  Figure 2: Indexed change in job quality indices, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 3: Physical environment index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 4: Work intensity index: mean and standard deviation, by sector, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 5: Work intensity index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 6: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 7: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 8: Participation in paid training (%), by employment and contractual status, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 9: Associations between working time quality and occupational category, by country cluster

  Figure 10: Working time quality index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 11: Long working hours (%), by employment status, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 12: Prospects index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 13: Prospects index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 14: Scores on Prospects index, by employment and sociodemographic characteristics, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 15: Receipt of support from colleagues and managers (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 16: Receipt of support from colleagues and managers (%), by age group, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 17: Exposure to adverse social behaviour (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 18: Perception of fair pay (%), by Member State and the UK, 2005–2015

  Figure 19: Perceived appropriateness of pay, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 20: Job quality profiles: Scores on seven job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 21: Distribution of workers according to job quality profiles, EU27 and the UK, 2015

  Figure 22: Job quality profiles of men, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 23: Job quality profiles of women, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 24: Distribution of employees according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 25: Gender of immediate manager (%), by worker’s gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 26: Female employees reporting good prospects for career advancement and gender gap (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 27: Good prospects for career advancement (%), by age and gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 28: Job insecurity according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 29: Employability according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 30: Employees reporting difficulty making ends meet according to occupation type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 31: Employees reporting difficulty making ends meet according to household type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 32: Employee experience of selected emotional demands (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 33: Average weekly working hours of employees across the life course, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 34: Flexibility to take time off according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 35: Additional components of earnings from main job (%), by gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 36: Employees’ perception of their work–life balance (%), by age, EU27 and the UK, 2015

  Figure 37: Employees’ participation in training (%), by age and training classification, EU27 and the UK, 2015

  Figure 38: Associations between demands and resources and workers’ health and well-being

  Figure 39: Proportion of workers with flexitime schedules and engaged in TICTM (%), EU27 and the UK, 2015

  Figure 40: Workers reporting work–life balance problems (%), by work arrangement and presence or absence of children, EU27 and the UK, 2015

  Figure 41: Multiple-job holders as a proportion of total employment (%), by gender and country, EU27 and the UK, 2018

  Figure 42: Job quality profiles of multiple-job holders’ main jobs, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 43: Job quality of selected critical occupations in relation to the workforce average

  Figure 44: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015

 • Videos

  Members of Eurofound’s Management Board provide their reactions to and insights into Eurofound’s 2021 flagship report on Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework.

  • Impact of the Covid-19 pandemic
   Interview with Juha Antila, Head of Research and Development SAK, Central Organisation of Finnish Trade Unions.

  • Digitalisation
   Interview with Mario van Mierlo, Deputy Director, Social Affairs, The Dutch Confederation of Industry and Employers (VNO-NCW).

  • Making work sustainable
   Interview with Alain Piette, Ergonomist at the Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue.

  • Role of different actors in improving job quality
   Interview with Rebekah Smith, Deputy Director for Social Affairs, BusinessEurope.

  • Persisting challenges
   Interview with Nelson Ferreira, Deputy General Inspector ACT, Portugal Labour Conditions Authority.

  • Remote working
   Interview with Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC).

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz