Mobilność w Europie — Kierunki działania

Mobilność polegająca na pokonywaniu dużych dystansów nie jest zjawiskiem częstym: jedynie 18% europejczyków przeniosło się poza swój region, natomiast tylko 4% przeniosło się do innego państwa członkowskiego, a tyko 3% — poza terytorium Unii. Foundation Findings zawierają istotne podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące polityki przeznaczone dla wszystkich uczestników i stron zainteresowanych bieżącą europejską debatą na temat przyszłości polityki społecznej. Ich treść powstała w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację i odzwierciedla jej autonomiczną i trójstronną strukturę.


Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz