Foundation Findings - Równowaga między pracą a życiem prywatnym Jak rozwiązać dylemat?

Unia Europejska stoi obecnie przed dylematem z zakresu polityki społecznej: musi podnieść wskaźniki zatrudnienia, aby zagwarantować stały wzrost gospodarczy i promować integrację społeczną. Aby tego dokonać, Unia musi jednak ułatwić swoim obywatelom łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi, by ułatwić im – w szczególności kobietom – wchodzenie na rynek pracy. Publikacja „Foundation Findings” zawiera istotne informacje wprowadzające oraz wskazówki w odniesieniu do polityki przeznaczone dla wszystkich uczestników i stron zainteresowanych toczącą się europejską debatą na temat przyszłości polityki społecznej. Jej treść powstała w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Eurofound – odzwierciedla ich autonomiczną i trzyczęściową strukturę.Pobierz PDF: PL (pdf 349.68 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz